Nakopni se
a začni tvořit weby

Kompletní online kurz webdesignu

Vyber si ze tří kurzů

Web Rebel: Základy tvorby webových stránek

WebRebel je kompletní balík online kurzu webdesignu, který obsahuje všechny moduly, a to HTML/CSS, Responsive Design a Javascript. Všechny tyto technologie jsou potřebné na tvorbu každé moderní webové stránky.

HTML/CSS
Responzivní design
JavaScript + jQuery

HTML/CSS je základem každého webu a jeho prostřednictvím tvoříme strukturu,obsah a design. Bez znalosti tohoto modulu není možné stát se plnohodnotným webdesignerem.

Díky responzivnímu designu budeme umět stránku optimalizovat pro mobilní zařízení. Stránky se nám budou zobrazovat přehledně i na menších obrazovkách, a tím budou dostupnější pro více lidí. Responzivní design je dnes standardem kvalitních webů, protože už téměř polovina lidí navštěvuje stránky ze svého mobilu nebo tabletu.

Javascript je poslední modul kompletního kurzu Webdesignu, který našim stránkám přidá interaktivitu, dynamiku přes animace a zvýší jejich použitelnost. Modul učí Javascript prostřednictvím knihovny jQuery. Tyto technologie jsou nevyhnutelnou součástí profesionálních webů.

Zobrazit více...

Celý kurz tvoří 82 kvalitně zpracovaných video tutoriálů, které jsou doplněné o různá zadání a příklady na procvičení jednotlivých témat. Všechna témata jsou zpracovaná prakticky, a na závěr tohoto modulu už budete umět tvořit moderní webové stránky, optimalizované pro mobilní zařízení s různými prvkami interakce.

Součástí balíku je přístup do vzdělávací aplikace, v které jsou veškeré studijní materiály, rozdělené přehledně podle kapitol. Aplikace nabízí rozhraní na odevzdání zadání a diskusi mezi studenty. Na závěr kurzu má student možnost zveřejnit svůj finální projekt a získat tak pracovní nabídku, nebo zakázku.

Ukázky

Zoznam kapitol

HTML/CSS
 1. Začátek HTML/CSS kurzu
 2. Úvod do HTML, HTML tagy a první stránka
 3. Instalujeme Sublime Text 3
 4. Doctype a kostra HTML dokumentu
 5. Formátovaní textu v HTML
 6. Developer Tools a správně strukturovaný HTML kód
 7. HTML seznamy ­ uspořádaný, neuspořádaný a definiční a šafrán
 8. Odkazy, linky, emaily a telefonní čísla
 9. Obrázky, rozměry obrázků, obrázky v linkách, hotlinking
 10. Formáty obrázků, které, kdy a jak použít a redukce velikosti obrázků
 11. Jak funguje načítání a zobrazení internetové stránky
 12. Úvod do CSS, CSS vlastnosti, CSS selektory a deklarace
 13. Specifické CSS selektory, používaní Class a ID v CSS
 14. Úvod do typografie a kompletní redesign stránky bez dotyku HTML souboru
 15. CSS box model a vše je škatuľa
 16. Block level elementy, element DIV a skutečná šířka elementu
 17. Inline elementy, inline­block elementy, element SPAN
 18. 3 způsoby přidávaní barev v CSS
 19. Typografie, webové fonty a stylování textu v CSS
 20. Základní struktura HTML stránky a validace HTML kódu
 21. Design blogu ­ základní layout a hlavička
 22. Design blogu ­ hlavní obsah
 23. Design blogu ­ patička a finální úpravy
 24. CSS kaskáda, specifikace selektorů
 25. Tok dokumentu, pozice elementů v dokumentě a CSS clear float
 26. Layout stránky pomocí CSS float, CSS float contain
 27. Pozice elementů pomocí CSS position: relative a position: absolute
 28. z­index, position: fixed a jak vycentrovat pozici: absolute element
 29. CSS background, base64 zakódované obrázky
 30. Úvod do CSS3, CSS3 prefixy a CSS3 gradienty
 31. CSS sprites a CSS3 multi­background
 32. Stylování HTML seznamů
 33. CSS reset, CSS normalize, úvod do HTML formulářů
 34. Stylování HTML formulářů
 35. Stylování HTML tabulek
 36. Zpětná kompatibilita se starými prohlížeči
 37. Finální projekt ­ designování stránky portfólia ­ 1. část
 38. Finální projekt ­ designování stránky portfólia ­ 2. část
 39. Favicons, další HTML meta tagy
 40. Konec HTML/CSS kurzu
Responsive design
 1. Úvod do responsivního webdesignu
 2. Static vs Liquid vs Adaptive vs Responsive
 3. CSS media queries
 4. Předělávka statického blogu na adaptivní design ­- hlavička
 5. Předělávka statického blogu na adaptivní design ­- hlavní obsah
 6. Předělávka statického blogu na adaptivní design ­- patička a finiš
 7. Viewport, meta viewport na nastavení šířky zařízení
 8. Box­sizing: border­box, CSS funcke calc()
 9. Revoluční vzorec pre responsivní revoluci, mockups, designování v prohlížeči
 10. Jednotka em, responsivní typografi
 11. Layout pomocí jednotky em
 12. Mobile First přístup a responsivní obrázky
 13. Dokončení mobilní first stránky a 3 praktické tipy pro responzivní kód
 14. Redesign statického portfólia do responzivního layoutu ­- úvodní nastavení
 15. Redesign statického portfólia do responzivního layoutu ­- elastická hlavička
 16. Redesign statického portfólia do responzivního layoutu ­- elastický obsah a patička
 17. Redesign statického portfólia do responzivního layoutu ­- media queries part 1
 18. Redesign statického portfólia do responzivního layoutu ­- media queries part 2
 19. Reponzivní navigace, používaní jQuery pluginů na stylování formulářů
 20. CSS3 Transforms, CSS3 Transitions
 21. CSS Bootstrap Part 1
 22. CSS Bootstrap Part 2
 23. Úvod do CSS Grid systémov, Bootsrap Grid CSS
 24. Dokončení Bootstrap gridu, tvorba vlastního CSS grid systému
 25. CSS display: table
 26. Flexbox, CSS display: flex
 27. Flexbox, responzivní layout přes display: flex
 28. Obrázky v době responzivního designu a Retiny
 29. Vektorové obrázky, nový img srcset atribut, nový HTML picture element
 30. Best practices pro responzivní obrázky, figure a figcaption HTML elementy
 31. Background stránky přes responzivní obrázek, Background stránky přes video
 32. Konec kurzu Responsive Webdesign
Javascript
 1. Úvod do JavaScriptu a jQuery
 2. Úvod do programovania - Javascript konzola a premenné
 3. Úvod do programovania - čísla a reťazce
 4. Úvod do programovania - polia a objekty
 5. Úvod do programovania - funkcie a metódy
 6. Document Object Model, reprezentácia HTML kódu v prehliadači, vzťahy medzi elementami
 7. jQuery, pridanie knižnice do stránky lokálne alebo cez CDN
 8. Úvod do jQuery animácií a reťazenie metód
 9. jQuery metódy, getter/setter princíp
 10. Vlastné jQuery animácie
 11. Javascripty v hlavičke vs. na konci HTML body elementu
 12. Document ready funkcia, kompatibilita jQuery s inými Javascript knižnicami
 13. Úvod do Javascript eventov / udalostí
 14. Traverzovanie po DOM (Document Object Model)
 15. Akordeón efekt, jQuery event object
 16. Manipulácia s DOM, vytváranie a mazanie HTML elementov
 17. Manipulácia s DOM časť druhá, pokročilé jQuery selektory
 18. Eventy, event listener, event handler, vybublávanie, delegácia
 19. Event object, podmienky, ternárny operátor, zastavenie animácií, príprava na Lightbox 20: jQuery Image Lightbox #1
 20. jQuery Image Lightbox #2
 21. Animácia scrollovania #1
 22. Animácia scrollovania #2, Javascript callback funkcie
 23. Späť na vrch, ako pán!
 24. jQuery image slider, menič obrázkov
 25. jQuery image slider, časť druhá
 26. Javascript object literal pattern
 27. Slider ako object literal pattern s nastaveniami od usera cez jQuery.extend()
 28. Pokročilé jQuery animácie #1 - spolupráca jQuery a CSS3
 29. Pokročilé jQuery animácie #1 - animovanie farieb
 30. Galéria obrázkov rozdelená na viac strán
 31. CSS3 animovaná galéria, HTML5 data atribúty, práca so stringami v Javascripte
 32. Dokončenie galérie, Javascript Prototype, tajné dáta cez jQuery.data()
 33. Viacstránková galéria cez AJAX, princíp Request-Response
 34. AJAXová galéria pomocou jQuery.load() metódy
 35. Vylepšenie AJAX galérie cez jQuery.ajax() metódu
 36. Pokročilý AJAX - asynchrónny javascript, JSON, princíp promises a metóda jQuery.each()
 37. Interface knižnica jQuery UI, jej metódy a eventy
 38. jQuery UI Slider, Tooltip, pokročilé používanie UI komponentov a komunikácia medzi nimi
 39. Úvod do jQuery pluginov
 40. Vlastný jQuery lightbox plugin
 41. Dokončenie jQuery pluginu, aby mal schopnosť prijímať nastavenia od usera
 42. jQuery Parallax efekt
 43. jQuery Parallax efekt, časť druhá a taktiež ba priam posledná
 44. Záver webdesigner kurzu

Web Rebel PHP: Tvorba dynamických webů

Weberebel PHP je pokračování prvního úvodního balíku Rebel, kde budeme programovat dynamické webové stránky v jazyku PHP, které budou komunikovat s databází MySQL. Stránky budou komunikovat s uživatelem, který může prostřednictvím formulářů posílat informace jako např. obrázky, zprávy a jiné a tím vytvářet různý obsah.

Po dokončení tohoto kurzu budete umět vytvořit vlastní CMS systém, eshop nebo sociální síť, na které budou moci komunikovat uživatelé mezi sebou.

Zobrazit více...

Na úvod kurzu se dozvíte, jaký je rozdíl mezi statickými a dynamickými stránkami, jaké jsou tzv. back­endové jazyky a co jsou to frameworky. Po nastavení a úvodě do programování si projdeme jazyk PHP a vytvoříme několik praktických příkladů.

V druhé části kurzu se dozvíte, jak pracovat s MySQL databází, jak používat AJAX a vytvoříme si i login do aplikace s registrací uživatelů. V rámci kurzu budou vysvětlené konvence při programování, aby se v kódě vyznali i další programátoři.

Tento kurz je tvořený 116 kapitolami, ke kterým přibývají nové aktualizace spolu s různými zadáními na kterých si vše procvičíte. Na závěr kurzu budete umět vytvořit kompletní webovou aplikaci, která bude mít vámi požadované funkce.

Součástí balíku je přístup do vzdělávací aplikace, v které jsou všechny studijní materiály rozdělené přehledně podle kapitol. V diskusi je možné klást otázky, na které odpovídají studenti nebo instruktor. Po tomto kurzu můžeš nastartovat svou kariéru Webdevelopera a realizovat jakýkoliv nápad na internetu.

Ukázky

Zoznam kapitol

 1. Úvod do kurzu, statické vs dynamické stránky
 2. Co jsou backend jazyky a proč PHP?
 3. Co jsou frameworky a proč Laravel?
 4. Rozbití stránky na díly + programátor má být líný
 5. Jak zjistíme, na které podstránce jsme?
 6. Navigace, menu stránky přes PHP + když nevím, googluji
 7. Automatizujeme navigaci + najdeme soubory přes PHP
 8. Automatizujeme navigaci, část 2
 9. Úvod do tvorby webových aplikácí ­ Klient / Server princip
 10. Úvod do tvorby webových aplikácí ­ Request / Response princip
 11. Localhost, PHP server na počítači, AMP Stack (Apache, MySQL, PHP)
 12. Nastavíme Mac pre web development ­ Skryté soubory, plné cesty k souborům, klávesnice
 13. Nastavíme Mac ­ Rychlé animace, lepší konzola, command line devtools
 14. Nastavíme Mac ­ PHP, Environment Variables, PATH
 15. Nastavíme Mac ­ Hombrew package manager
 16. Nastavíme Mac ­ Node, npm, bower, composer, xdebug, brew tap
 17. Nastavíme Mac ­ Princip package managerů a PHP Composer
 18. Nastavíme Mac ­ Instalujeme Laravel, Xdebug, Dash
 19. Nastavíme Windows pre web development ­ Nastavení systému, Windows admin
 20. Nastavíme Windows ­ Klávesnice, Cmder git cygwin konzole
 21. Nastavíme Windows ­ MAMP, systémové proměnné
 22. Nastavíme Windows ­ Nastavení php.ini, package / dependency manager
 23. Nastavíme Windows ­ Environment variables, PATH
 24. Nastavíme Windows ­ Composer, node.js, npm, bower
 25. Nastavíme Windows ­ PHP xdebug
 26. [BONUS] ­ Chyba "CLI přestal fungovať" ve Windows konzole
 27. TODO appka ­ Úvod a proces výuky
 28. TODO appka ­ PHPStorm a HTML kód aplikace
 29. Zpracovaní dat z formuláře, GET request, POST request, query string
 30. Na co jsou nám databáze a zobrazovaní PHP chyb?
 31. Zobrazení PHP errorů a změna php.ini nastavení
 32. Jak přidat package přes composer require
 33. PHP include vs require vs require_once a spojení s databází
 34. Databáze ­ DB SELECT, načítání údajů z databáze
 35. Databáze ­ DB INSERT, vložení údajů do databáze
 36. Composer update, PHP Error, Whoops a užitečnejší výpisy chyb
 37. Jak vytvorit databázi a rozchodit appku, phpMyAdmin, adminer, SQL import
 38. AJAX ­ jQuery přes bower, exclude adresářů v PHPStorme
 39. AJAX ­ Uložení nové položky do databázy přes AJAX
 40. AJAX ­ Zobrazení AJAXom vloženého prvku přes tajnou animaci
 41. AJAX ­ Ovládání klávesnicí a rozmýšlení nad prioritami
 42. Editačný formulář a vlastní 404 not found stránka
 43. Tvorba kódu, konzistentnost, refactoring, přepisovaní a hrdost na kód
 44. Databáza ­ DB UPDATE, upravení hodnoty v databázi na novou
 45. Edit a Delete linky na editační formulář
 46. Design aplikací, rozmýšlení nad prioritou a pointou každé feature
 47. Databáze ­ DB DELETE, vymazaní záznamu z databáze, crawlers & robots
 48. Jak propojit HTML element s DB řádkem přes IDčko + globální přejmenování
 49. Ať PHP aj AJAX používají ten stejný HTML kód, AJAX edit / delete linky
 50. Adresa stránky v Javascripte, jak v JS číst hodnoty a nastavení z PHP a CSS
 51. JSON, json_encode, json_decode, přeposílání dat mezi PHP a Javascriptom
 52. PHP funkce isset, empty, global, vlastní PHP funkce show_404 a get_item
 53. PHP is_ajax, jak v PHP zjistit, či request je AJAX, učesání TODO appky
 54. Programování ­Základy programovaní
 55. Programování Filozofování o programování
 56. Nastavení Live Edit v PHPStorme, automatický resfresh stránky
 57. Programování Proměnné
 58. Programování PHP proměnné v praxi, správné názvy proměnných
 59. Programování Datové typy, čísla, integer, float, modulus, type casting
 60. Programování Boolean, if else elseif, ako PHP vyhodnocuje hodnoty a typy
 61. Programování ­PSR­2 coding style, Content Type header
 62. Programování Stringy, apostrofy vs. uvozovky, zalámání textu
 63. Programování Skryté znaky, new line, line feed LF, carriage return CR
 64. Programování Pole, PHP Array, unset count sort push pop shift unshift
 65. Přecházení přes pole, cykly, PHP Loops, foreach while
 66. For loop, vyskočení z cyklu, continue break, array_filter array_values
 67. Multi­dimenzionální, asociatívne pole (for real, skutečný název)
 68. Explode implode map trim, zkrácený zápis pr PHP echo
 69. Objekty, PHP Object, kdy asociatívne pole a kdy object, a konverze mezi nimi
 70. PHP dokumentace kdy použít PHP kdy Ruby, užitečné array a string funkce
 71. Matice, cyklenie v cykloch, ako zisťovať a overovať dátové typy premenných
 72. Funkce 1 Kdy je vytvářet, ternárny operátor, parametry a argumenty funkcí
 73. Funkce 2 Správné názvy funkcí, proměnné uvnitř a mimo funkcee
 74. Funkce 3 Funkce pro lepší čtenost kódu, formátování čísel v PHP
 75. Funcke 4 Default hodnoty, variabilní počet argumentů, DocBlock komentáře
 76. Funkce 5 Local global proměnné, PHP $_SERVER a $GLOBALS
 77. Funkce 6 $_SERVER, HTTP_REFERER, redirect status code, func_get_args
 78. Zápisník Zapisování do souboru, timestamp, JSON na ukládání dat
 79. Zápisník Čtení ze souboru, default ?: operátor, formátovaní textu a datumu
 80. Zápisník JSON vs PHP serialize, == vs ===, ošetření vstupů a přihlášení
 81. XSS Cross­site scripting, spracovanie viacerých inputov s rovnakým name
 82. MySQL úvod, syntax, databázové debug funkce
 83. COOKIES, SESSIONS
 84. Session flash message, alerty o úspěchu a neúspěchu
 85. MySQL SELECT, MySQL funkcee, formátování datumu, textů a peňázov
 86. MySQL SELECT 2, uspořádání, limity, statistické funkce
 87. MySQL INSERT, NULL, DEFAULT, IS NULL, NULLIF
 88. MySQL UPDATE, DELETE, CREATE, TRUNCATE, DROP
 89. MySQL SELECT 3, LIKE, COUNT(*) vs COUNT(1), úvod do JOIN
 90. MySQL INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, OUTER JOIN, UNION, MULTI DELETE
 91. GROUP BY, HAVING vs WHERE, JOIN vs SUBQUERY, DISTINCT, pořadí MySQL příkazů
 92. MySQL ­ Vytvoření databáze pro Blog, CREATE TABLE a CREATE TRIGGER
 93. MySQL ­ Vztahy 1:N, 1:1, M:N, PIVOT tabulky, funkce GROUP_CONCAT
 94. Blog ­ Magic konstanty __DIR__ a __FILE__, realpath cesty, filtrovaní dat, filter_var
 95. Blog ­ Čisté URL adresy, odstranit index.php z adresy, .htaccess
 96. Blog ­ Čisté adresy, URI segmenty, Routing PART 1
 97. Blog ­ Čisté adresy, URI segmenty, Routing PART 2
 98. Blog ­ Připojení na databázi, PHP Data Objects, PDO Error modes
 99. PHP try catch, Exceptions, logovaní errorů do souboru
 100. Blog ­ Získání, naformátování, očištění a zobrazování příspěvků
 101. Blog ­ Automatická příprava postu na výpis, SQL Injection
 102. SQL Injection, PDO Prepared Statements
 103. Blog ­ Seznam příspěvků patriacich tagů, Refactoring
 104. Blog ­ Editačný formulář, předvyplnení hodnot, předvyznačení tagů
 105. Blog ­ Editace, sanitace, validace, UPDATE příspěvku
 106. Blog ­ Přidání nového příspěvku, INSERT post, validace
 107. Blog ­ Mazaní, DELETE post, znovu­vyplnení inputů když neprojde validace
 108. Login, PHP autentifikace, autorizace, HASH funkce
 109. Autorizační, Autentifikační pekidže
 110. Nastavení PHPAuth, PART 1
 111. Nastavení PHPAuth, PART 2
 112. Registrace uživatele, odesílání emailů přes PHP
 113. Login, přihlášení uživatele
 114. Login, logout, get_user, pomocné funkce, skrytí obsahu za loginem
 115. Autorizace, posty patří userom, mají autory, KONEC
 116. Závěr PHP a MySQL kurzu

Web Rebel Laravel: Tvorba dynamických webů 2

Laravel je momentálně jeden z nejpopulárnějších frameworků v jazyku PHP, díky kterému si ulehčíš vývoj webových aplikací. Na tento kurz je potřebná znalost HTML/CSS a jazyka PHP.

Začátkem kurzu ti představíme framework Laravel a všechny jeho soubory a součásti. Dozvíš se vše potřebné o objektově orientovaném programování (OOP), jak řídit package, tvořit formuláře, zabezpečovat validaci a mnoho dalšího.

Ukážeme si, jak vytvořit blog za 2 minuty :­)

Zobrazit více...

Dále se budeme zaobírat věcmi, jakou jsou routy, helpery, migrace databáz a ukážeme si, jak funguje RESTful API apod. Kurz je nabitý obsahem zaměřeným na framework Laravel, kde si projdeš všechny jeho důležité součásti postupně na praktických příkladech.

Kurz tvoří víc jak 100 kapitol, ke kterým přibývají nové aktualizace spolu s různými zadáními, na kterých si vše procvičíme. Tento balík je určený už pro pokročilejší vývojáře, kteří už mají HTML/CSS a PHP zvládnuté.

Součástí balíku je přístup do vzdělávací aplikace, v které jsou všechny studijní materiály rozdělené přehledně podle kapitol. V diskusi je možné klást otázky, na které odpovídají studenti nebo instruktor. Po tomto kurze můžeš začít kariéru Webdevelopera a realizovat jakýkoliv nápad na internetě.

Ukázky

Zoznam kapitol

 1. Úvod do kurzu, proč, co, kdy, na co frameworky a kolik?
 2. Nastavíme Mac pre web development - Skryté soubory, plné cesty k souborům, klávesnice
 3. Nastavíme Mac - Rychlé animáce, lepší konzole, command line devtools
 4. Nastavíme Mac - PHP, Environment Variables, PATH
 5. Nastavíme Mac - Hombrew package manager
 6. Nastavíme Mac - Node, npm, bower, composer, xdebug, brew tap
 7. Nastavíme Mac - Princip package managerů a PHP Composer
 8. Nastavíme Mac - Instalujeme Laravel, Xdebug, Dash
 9. Nastavíme Windows pro web development - Nastavení systému, Windows admin práva
 10. Nastavíme Windows - Klávesnice, Cmder git cygwin konzola
 11. Nastavíme Windows - MAMP, systémové proměnné
 12. Nastavíme Windows - Environment variables, PATH
 13. Nastavíme Windows - Nastavení php.ini, package / dependency manager
 14. Nastavíme Windows - Composer, node.js, npm, bower
 15. Nastavíme Windows - PHP xdebug
 16. [BONUS] - Chyba "CLI přestal fungovat ve Windows konzole
 17. Instalace Laravelu, Prehled souborů a adresářů frameworku
 18. Přehled souborů a adresářů frameworku, PART 2
 19. Routes, Views, Laravel IDE Helper na doplnění kódů
 20. Laravel Views, HTML šablóny, Master layout
 21. Proměnné v šablonách, 3 způsoby posílání dát do views
 22. Controller, REST, Model-View-Controller (MVC) princip
 23. Error messages, 404 stránka, Maintenance mode
 24. Přehodnocení HTML stránky do Laravelu, Rozšírení sekcí, Unescaped výpisy
 25. Jak získat všechny routes + Berte pravidla s rezervou
 26. Namespaces, jak sdílet data / poslat data do všech views
 27. URL parametre, jak odchytit všechny adresy, jedna route pro vše
 28. Přidávání Laraval packegů, HTML/Form Builder, CSRF
 29. Form Builder PART 2, Request method injection
 30. Validace PART 1, zobrazení validačních errorů, předvyplnění inputů
 31. Validace PART 2, uložení do databáze, flash message
 32. Blade 2 (2002) by Guillermo del Toro - forelse, unless, include, partials
 33. PHPStorm - Rozdíl mezi text editorom a IDE
 34. PHPStorm - Téma, Color Scheme, Fonts
 35. PHPStorm - Command Palette, filtrovatelné seznamy, nastavení editora
 36. PHPStorm - Minimalismus, Search Everywhere, klávesové zkratky, víc kurzorů
 37. PHPStorm - Klávesové zkratky a těžké PHPStorm frajeřiny
 38. PHPStorm - zkratky, obalování kódu Emmetem, automatický Code Formatting
 39. PHPStorm - Generovaní, refactoring, automatické vytváření kódu
 40. PHPStorm - File Templates, Dash, Xdebug, rady pro zrychlení PHPStormu
 41. BLOG - jak vytvořit Laravel blog za 2 minuty nebo 60 (1/3)
 42. BLOG - jak vytvořit Laravel blog za 2 minuty nebo 60 (2/3)
 43. BLOG - jak vytvořit Laravel blog za 2 minuty nebo 60 (3/3)
 44. Laravel Blog - čisté PHPčko vs. framework
 45. PHP webserver, jak s Laravel aplikácí na skutočném hostingu
 46. Laravel Blog - rozbíháme novou aplikaci
 47. Implicit Routes, Implicit Controllers
 48. Named Routes, RESTful Resource Controllers
 49. Laravel IDE Helper, naučíme editor doplňovat kód z Forms & HTML package
 50. Laravel Blog - Login a Register formulář na 2 způsoby
 51. Připojení na DB, kontrolní výpisy, Artisan Tinker
 52. Database Migrations 01
 53. Migrations 02 - Artisan make migration, rollback, reset
 54. Migrations 03 - Laravel Generators Package
 55. Migrations 04 - kdy, na co a proč
 56. AUTH - login a registrace v Laravel 5.1
 57. Úprava vestavěného AUTH systému, PHP Traits, Flash messages
 58. Middleware - jak na podstránku pustit jen, pokud je user přihlášený
 59. Laravel sa mění, v nových verzích mohou věci fungovat jinak
 60. Models, Eloquent ORM
 61. Mass Assignment Exception, generovaní modelů, Route Groups
 62. Accessors, Mutators, JSON Formatter
 63. jak přidat vlastní helper file + funkce specifické pro model
 64. 404 Not Found page, když nenajdeme podstránku
 65. Rozšířený model objektu o nové atributy (cez Eloquent Accessors)
 66. Eloquent vztahy mezi modelami (hot)
 67. Tagy, uspořádání a sychronizace many-to-many (M:N) vztahů
 68. Vytváření formulářů, Konzolové aliasy, PHPStorm Live Templates 1
 69. PHPStorm Live Templates 2
 70. Manuální validace, jak vytvořit model napojený na jiný model
 71. Automatická validáce přes Request
 72. DELETE, PUT, PATCH http requesty, Edit form, Fom Model Binding
 73. Update validace, Refactoring, čistící práce
 74. View Composers, automatické posielanie dát do konkrétnych views
 75. Prechod z ID na Slugy
 76. Čistící práce pokračují, Pagination, rozdělení postů přes více stránek
 77. Mazání, Autorizace, práva uživatelů, aby každý mohl mazat jen vlastní
 78. Autorizace přes ACL (Access Control Lists)
 79. OAuth 01 - Přihlášení se přes Github účet
 80. OAuth 02 - Přihlášení se přes Github, Access Token teorie
 81. OAuth 03 - Přihlášení se přes Facebook účet
 82. Překlad, Multi-jazyčná stránka 01
 83. Překlad, Multi-jazyčná stránka 02
 84. Překlad 03 - množné čísla, datumy
 85. Překlad 05 - Přepínání mezi jazykami, každý user si může zvolit vlastní jazyk
 86. Úvod do API - CURL, JSON Formatter, Postman
 87. HTTP Requesty z PHP aplikace přes Guzzle, získáme OAuth chráněné údaje z Githubu
 88. API - Lumen, Route Prefixes, Namespaces
 89. RESTful API 01
 90. RESTful API 02 - Transform, POST request, Basic Auth
 91. Cache
 92. Eventy + Důležitá optimalizace Laravel stránky před vypuštěním do světa
 93. Práce so souborami, Export do Excelu
 94. Import z Excelu, Log do souboru
 95. Cron
 96. Roles, Permissions, či má uživatel Admin práva
 97. Upload souborů 01 - validace pole hodnot, vlastní validační zprávy
 98. Upload souborů 02 - uložení, přesunutí a přejmenování souborů
 99. Upload souborů 03 - evidovaní souborů v databázi
 100. Upload souborů 04 - vylistování a mazání souborů
 101. User Edit Form - zmena mena, hesla, přidání avatar ikonky
 102. Upload Refactor: Jak volat metodu controlleru z jiného controlleru
 103. Upload Refactor: Morphování modelů, upload souborů k různým modelům
 104. Upload a spracování obrázkú 01
 105. Upload a spracování obrázkú avatar ikonka
 106. Diskuze - Přidávání komentářů
 107. Diskuze - Přidávání komentářů cez AJAX
 108. Závěr kurzu
 109. OCD

Kampaň

Partneři

KURZ ZÍSKAL 1.8.2015 AKREDITACI MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ SR